wpforms

מדריך קצר לשינוי התוכן בטופס השאלון

כניסה אל השאלון

לחיצה על EDIT תוביל לעריכת השאלון

מסך ראשי לעריכת השאלון

בלחיצה על הכתב מימין נקבל אפשרות לשינוי התוכן מצד שמאל

בלחיצה הכתב בחלק התחתון של השאלון, נקבל את האפשרות לעריכה מצד ימין.כאן אנו צריכים להיות זהירים ולשנות אך ורק את האזורים הניתנים לשינוי ושאינם מצביעים על האובייקט הנבחר בחלק הקודם של השאלון.

לדוג' האיזור המסומן מצד שמאל ניתן לשינוי, כאן נשנה את הדרך בא נציג את התוצאות למשתמש. זהירות לא לגעת בקוד.

כרגע אנו רואים מימין ליד הסמן של העבר תמונות, ומשמאל אנו רואים איקס אדום, כאן ניתן למחוק את התמונה שהיתה ולהעלות תמונה חדשה במקום.

תתקשרו עכשיו ונתחיל לטוס

972-58-7224467+

he_ILHE
דילוג לתוכן